TVArt BlogAbout UsContact UsHow to watch
 
 

 

EN

Can I watch "TVArt" on my mobile or tablet?
*- TV Art can be watched on your mobile or tablet if you are situated in a zone with 3G, 4G coverage or Wi-Fi network.
*- Using your favorite browser enter the following address: http://www.tvart.info

What programs do I need to watch "TVArt" on PC?
* - To watch "TVArt" You must have operating system Windows or Linux and Adobe Flash Player installed.

How to watch "TVArt" full screen?
Click twice on the screen or click on the full screen symbol at the bottom right part of the player. To return to the standard screen size press Esc on the keyboard.
BG


Мога ли да гледам "TVArt" на мобилен телефон или таблет?

*- ТВ Арт може да се гледа на вашия мобилен телефон или таблет, ако сте в зона с 3G, 4G покритие или с WI-FI мрежа.

*- Като ползвате любимия си браузър въведете следният адрес: http://www.tvart.info

Какви програми са ми необходими, за да гледам "TVArt" на компютър?

* - За да гледате "TVArt" Вие трябва да разполагате с операционна система Windows или Linux и инсталиран Adobe Flash Player.

 

Как да гледам "TVArt" на цял екран?

Кликнете два пъти върху екрана или натиснете с левия бутон на мишката върху символа с две диагонални стрелки в долната дясна част на плеъра. За да се върнете към стандартния размер на екрана натиснете бутона Esc от клавиатурата.